Croatian Croatian

Booking

Rezervacija smještaja

Rezervacija parkinga

Preporučeni check-in u zračnoj luci je oko 2 sata prije leta. Naš parking udaljen je 5km, 10 min. vožnje od odlaznog terminala. Planirajte dolazak na naš parking na adresi Kolodvorska 142, Velika Gorica 2 sata prije leta. Prijevoz prema zračnoj luci kreće na svakih pola i puni sat (4:30, 5:00, 5:30...) ili po dogovoru kada stignete.

 

Cijene / Price

Parking

1 - 5 dana 40kn/dan (5€/day)

6 + dana 30kn/dan (4€/day)

 

Za vrijeme vašeg boravka parking je besplatan